Ο ήρωας Καταδρομέας Μπικάκης, σε φωτογραφία κατά την Εισβολή στην Κύπρο. Πολέμησε υπερασπιζόμενος την Λευκωσία, και οχυρωμένος σε κάτι χαλάσματα μπροστά στην Σχολή Γρηγορίου, ΜΟΝΟΣ, κατέστρεψε με το μπαζούκα του, ...πέντε ή κατ' άλλους έξη Τουρκικά άρματα Μ-48!
1 2
missing-cy.org.cy
1 2 3 4 5 6 7 8 9